Začetek Predstavitev

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

 

vloge razpisi SEJE 12 1 OPN1

 

Občina Hrpelje - Kozina

 

Občina Hrpelje-Kozina je bila ustanovljena  na osnovi 139. člena ustave po  zakonu o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, po predhodno opravljenem referendumu. Pred tem je bilo območje občine sestavni del skupne občine Sežana. Prebivalci meja1krajevnih skupnosti Podgorje, Zazid in Rakitovec so se na referendumu odločili, da se priključijo Mestni občini Koper. Naselje Ostrovica, ki je bilo v občini Divača se je  priključilo občini Hrpelje-Kozina.
 
Novoustanovljena občina je z delovanjem pričela 1.1.1995, ko so funkcijo nastopili njeni izvoljeni organi.
 
panorama_hrpeljekozina_helena_raceGeografsko  se območje občine razprostira na območju Brkinov, Čičarije in Malega Krasa. Osnovna značilnost je velika prometna tranzitnost območja, saj tu vodijo glavne prometne poti Ljubljana-Koper in Reka-Trst. Širše jo obdajajo tri severno jadranska pristanišča (Koper, Trst in Reka). Na zahodu meji z Republiko Italijo, na  jugu pa z Republiko Hrvaško. Mejne občine so Divača, Sežana, Koper in Ilirska Bistrica. Občina obsega 39 naselij na 195 km2 površine in ima 4.300 prebivalcev. Poseljenost je zelo redka, saj znaša 22 prebivalca / km2, prav tako pa je neugodna starostna struktura. Gospodarsko, kulturno in upravno središče občine predstavljata naselji Hrpelje in Kozina. Nove gospodarske in razvojne možnosti se kažejo v rasti malih podjetij, z dograditvijo obrtno industrijske cone, v transportu, v turizmu in v prekomejnem sodelovanju.
 

Organizacija občine

 

Vsaka občina mora po zakonu imet tri temeljne organe, katerih dva se volijo na volitvah. To sta župan in občinski svet. Občinski svet imenuje nadzorni odbor, ki nadzira delovanje organov občinske uprave in drugih gospodarskih javnih služb občine.
Analogno s podjetjem bi lahko rekli, da so volivci (kot lastniki v podjetju) tisti, ki prenesejo upravljalno moč na občinski svet in župana. Drugi izraz za občino je tudi lokalna samouprava, katera je  v evropski listini lokalne samouprave opredeljena kot pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva.
Občinska uprava po sami definiciji ni organ. Tudi občinsko upravo bi lahko analogno s podjetjem primerjali z upravo družbe. Samo organizacijo uprave določi občinski svet s statutom. Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan.

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.