Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Seje občinskega sveta
9. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 9. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 24.9.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, z dne 19.6.2015 in 8. redne seje z dne 1.7.2015

pdfT2_Zapisnik_7.redne_seje_OS_18.6.2015-osnutek.pdf

pdfT2_Zapisnik_8.redne_seje_OS_01.7.2015-osnutek.pdf

pdfT2_Zapisnik_slavnostne_seje.pdf

pdfT2_priloga_zapisnika_Seznam_prijavljenih_slavnostna_seja.pdf

pdfZapisnik_7.redne_seje_OS18.6.2015-koncni.pdf

pdfZapisnik_8.redne_seje_OS01.7.2015-koncni.pdf

3.) Določitev in potrditev dnevnega reda

4.) Predlog o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Centra za socialno delo Sežana (poročevalec: Denis Čermelj)

pdfT4_Imenovanje_predstavnikov_v_sveta_zavoda_CSD.pdf

5.) Predlog sklepa o imenovanju predstavnika v svet zavoda ZD Sežana (poročevalec: Denis Čermelj)

pdfT5_Imenovanje_predstavnika_v_svet_zavoda_ZD_Sezana.pdf

6.) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2015 (Aleksandra Iskra)

pdfT6_INFORMACIJA_O_POLLETNI_REALIZACIJI.pdf

pdfT6_PRERAZPOREDITVE_1.pdf

pdfT6_ODHODKI-EKONOMSKA.pdf

pdfT6_ODHODKI-PROGRAMSKA_1.pdf

pdfT6_PRIHODKI-EKONOMSKA.pdf

7.) Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje - Kozina (poročevalka: Ester Mihalič)

pdfT7_Odlok_o_ureditvi_javne_trznice_v_Obcini_Hrpelje-Kozina-prva_obravnavaZV.pdf

8.) Sprejem spremembe Poslovnika o delu Občinskega sveta (poročevalka: Ester Renko)

pdfT8_POSLOVNIK_OHK_in_obrazlozitve_2015.pdf

9.) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej Bolčič)

pdfT9_Dopolnitev_letnega_nacrta.pdf

10.) Sklepanje o izdaji soglasja k vstopu občine Komen kot ustanoviteljice v Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov (poročevalec: Robert Kastelic)

pdfT10_Soglasje_za_pristop_obcine_Komen_k_ORA.pdf

pdfT10_Priloga_dopis_ORA_obc_svetom_za_izdajo_soglasja_z_vstop_Obcine_Komen.pdf

pdfT10_Priloga_sklep_ORA.pdf

pdfT10_Priloga-pobuda_Komen.pdf

11.) Dokončno poročilo NO o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2014-informacija (poročevalka: predsednica NO )

pdfT11_Dokoncno_porocilo_NO-proracun2014.pdf

12.) Dokončno poročilo o nadzoru investicije v popravilo mrliške vežice in kapelice v Brezovici (poročevalka: predsednica NO)

pdfT12_Dokoncno_porocilo_NO-Brezovica.pdf

13.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

Saša Likavec Svetelšek

županja

 
8. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  8. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo  v  SREDO,  dne 1.7.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Več ...
 
7. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 7. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 18.6.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Več ...
 
6. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  6. redno sejo   občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo  v  ČETRTEK,  dne 21.5.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Več ...
 
5. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 5. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v  PETEK,  dne 13.03.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Več ...
 
4. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 4. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 19.02.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Več ...
 
«ZačetekPrejšnja123456NaslednjaKonec»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.